DMIS plugin – narzędzie do analizy not

Za pomocą raportu DMC_NOTE_ANALYZER można sprawdzić, czy wszystkie niezbędne noty SAP są zainstalowane w systemie. W tym celu system identyfikuje najnowszą wersję centralnej noty SAP dla odpowiednio wybranego produktu (centralna nota: 2705353). Następnie program dopasowuje te informacje do komponentów Twojego systemu i zaproponuje odpowiednie noty do wdrożenia. Powinieneś regularnie używać tego raportu, aby rozwiązać wszelkie problemy w swoim systemie.

Narzędzie DMC dostarczane jest wraz z notą: 2596411 – SLT / NZDT / S4HANA Migration Cockpit (DMIS2011 SP11-SP15; DMIS2018; S/4HANA 1610, 1709 & 1809) – Note Analyzer.

Aby uruchomić raport wchodzimy do transakcji SE38 i uruchamiamy program: DMC_NOTE_ANALYZER. Należy wybrać odpowiedni scenariusz dla swojego środowiska:

Uruchom program (F8)

Po uruchomieniu program wyświetli się nam lista not SAP, które należy zainstalować w systemie. Aby zainstalować notatkę SAP, kliknij odpowiedni wiersz. Raport otwiera transakcję: SNOTE, w której można zainstalować notę SAP. Jeśli lista jest pusta, wszystkie wymagane noty SAP są już zainstalowane w systemie – nic nie trzeba już więcej robić.

Copyright © 2023. SAPBasisWorld.com Privacy Policy