1
DMIS plugin – narzędzie do analizy not
2
SAP Solution Manager 7.2 – napotkane błędy podczas aktywacji projektów w CHaRM
3
SAP Solution Manager 7.2 (CHaRM) – ograniczenie typów transakcji podczas tworzenia RfC w Web UI
4
SAP Solution Manager 7.2 – konfiguracja CDC (Cross Database Comparison)
5
SPROXY – błąd: “Brak połaczenia z ESR”
6
Konfiguracja SSFS (Secure Storage in FileSystem) dla BRTOOLS

DMIS plugin – narzędzie do analizy not

Za pomocą raportu DMC_NOTE_ANALYZER można sprawdzić, czy wszystkie niezbędne noty SAP są zainstalowane w systemie. W tym celu system identyfikuje najnowszą wersję centralnej noty SAP dla odpowiednio wybranego produktu (centralna nota: 2705353). Następnie program dopasowuje te informacje do komponentów Twojego systemu i zaproponuje odpowiednie noty do wdrożenia. Powinieneś regularnie używać tego raportu, aby rozwiązać wszelkie problemy w swoim systemie.

Narzędzie DMC dostarczane jest wraz z notą: 2596411 – SLT / NZDT / S4HANA Migration Cockpit (DMIS2011 SP11-SP15; DMIS2018; S/4HANA 1610, 1709 & 1809) – Note Analyzer.

Read More

SAP Solution Manager 7.2 – napotkane błędy podczas aktywacji projektów w CHaRM

W poniższym artykule opiszę błędy jakie napotkałem podczas pracy z CHaRM w SAP Solution Manager oraz przedstawię Wam ich rozwiązania.

ChaRM -> Change Request Management

Tak z grubsza SAP ChaRM to narzędzie dostarczane wraz z SAP Solution Manager, które zarządza działaniami wykonywanymi podczas zmiany od projektu przez testowanie do ostatecznego wgrania na system produkcyjny. Umożliwia śledzenie żądań zmian, zleceń transportowych w systemie zarządzania zmianami w całym rozwiązaniu biznesowym. Na to wszystko może być dodatkowo nałożone workflow oparte na zatwierdzaniu zmian, które przenoszone są transportami między systemami.

Omówiona lista błędów:

 1. “Make an entry in field ‘Configuration Item'”.
 2. Transport track of source system SID~ABAP/XXX does not include a production system”.
 3. No consolidation system” lub “No export system“.
Read More

SAP Solution Manager 7.2 – konfiguracja CDC (Cross Database Comparison)

CDC jest narzędziem w SAP Solution Manager, za pomocą którego możemy porównywać źródła danych o złożonej strukturze i hierarchii. Co najważniejsze chyba w tym wypadku to to, że takiego porównania możemy dokonać przez różne systemy. W ten sposób możemy sprawdzić, czy dane w systemach źródłowych i docelowych są spójne, na przykład, czy nowe rekordy w systemie źródłowym zostały poprawnie replikowane do systemu docelowego.

Link do dokumentacji: https://help.sap.com/doc/saphelp_sm72_sp03/7.2.03/en-US/1e/d6fc8b7f204a289db763833525d89a/frameset.htm

Read More

Konfiguracja SSFS (Secure Storage in FileSystem) dla BRTOOLS

Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń z bazą danych, SAP Kernel 7.20 Patch Level 100 wprowadza nową metodę bezpiecznego przechowywania użytkownika i hasła bazy danych. Metoda ta przechowuje dane dla połączenia z bazą danych w tak zwanym SSFS (Secure Storage in FileSystem). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz SAP Noty: 1622837, 1639578 oraz 1764043.

Kroki do wykonania w celu aktywacji SSFS:

 1. Tworzymy folder: /oracle/SID/security/rsecssfs/data + /oracle/SID/security/rsecssfs/key
 2. Sprawdzamy/Tworzymy użytkownika brt$adm w bazie danych:
  • SQL> create user brt$adm identified by <your password>
  • SQL> grant sapdba, sysdba, sysoper to brt$adm;
 3. Z poziomu brtools raz jeszcze ustawiamy to samo hasło, które wpisaliśmy powyżej – dzięki temu hasło zostanie zapisane w keystore, np.:
  • brconnect -u SAPSR3/HASLO -c -f chpass -o ‘BRT$ADM’ -p ‘<your password>‘ -s brtools
 4. Robimy sprawdzenie czy brtools działają bez hasła – wcześniej musimy sprawdzić czy w lokalizacji jest plik: /oracle/SID/18/dbs/initSID.sap
  • brconnect -u // -c -f check
Read More

Copyright © 2021. SAPBasisWorld.com Privacy Policy