Konfiguracja SSFS (Secure Storage in FileSystem) dla BRTOOLS

Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń z bazą danych, SAP Kernel 7.20 Patch Level 100 wprowadza nową metodę bezpiecznego przechowywania użytkownika i hasła bazy danych. Metoda ta przechowuje dane dla połączenia z bazą danych w tak zwanym SSFS (Secure Storage in FileSystem). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz SAP Noty: 1622837, 1639578 oraz 1764043.

Kroki do wykonania w celu aktywacji SSFS:

 1. Tworzymy folder: /oracle/SID/security/rsecssfs/data + /oracle/SID/security/rsecssfs/key
 2. Sprawdzamy/Tworzymy użytkownika brt$adm w bazie danych:
  • SQL> create user brt$adm identified by <your password>
  • SQL> grant sapdba, sysdba, sysoper to brt$adm;
 3. Z poziomu brtools raz jeszcze ustawiamy to samo hasło, które wpisaliśmy powyżej – dzięki temu hasło zostanie zapisane w keystore, np.:
  • brconnect -u SAPSR3/HASLO -c -f chpass -o 'BRT$ADM' -p '<your password>' -s brtools
 4. Robimy sprawdzenie czy brtools działają bez hasła – wcześniej musimy sprawdzić czy w lokalizacji jest plik: /oracle/SID/18/dbs/initSID.sap
  • brconnect -u // -c -f check
Czytaj dalej Konfiguracja SSFS (Secure Storage in FileSystem) dla BRTOOLS