SAP Solution Manager 7.2 – konfiguracja CDC (Cross Database Comparison)

CDC jest narzędziem w SAP Solution Manager, za pomocą którego możemy porównywać źródła danych o złożonej strukturze i hierarchii. Co najważniejsze chyba w tym wypadku to to, że takiego porównania możemy dokonać przez różne systemy. W ten sposób możemy sprawdzić, czy dane w systemach źródłowych i docelowych są spójne, na przykład, czy nowe rekordy w systemie źródłowym zostały poprawnie replikowane do systemu docelowego.

Link do dokumentacji: https://help.sap.com/doc/saphelp_sm72_sp03/7.2.03/en-US/1e/d6fc8b7f204a289db763833525d89a/frameset.htm

CDC w SAP Solution Manager – źródło: www.sap.com

Najważniesze cechy CDC:

 • dostępny jest w wersjach SM71 i SM72- SAP jednak zaleca korzystanie z tej funkcjonlności w wersji SM72, gdzie obsługa została uproszczona i poprawiona,
 • możliwość porównania wielu tabel w dwóch systemach źródłowych,
 • oferuje łatwy w użyciu graficzny interfejs użytkownika, aby wprowadzić model danych,
 • oferuje możliwość zapisania i ponownego wykorzystania utworzonych wcześniej parametrów porównania i modeli danych,
 • ofertuje funkcjonalności do zapisywania i wyświetlania wyników porównania,
 • umożliwia dzielenie danych porównawczych w wielu blokach konfigurowalnego rozmiaru.

Konfiguracja CDC:

 1. Przed konfiuracją fukcjonalności CDC, SAP zaleca aby posiadać w systemie najnowszę wersji komponentów: ST-PI i ST-A/PI. Poprawki możemy oczywiście pobrać w tym miejscu: https://launchpad.support.sap.com/#/softwarecenter/support/index

2. Należy pamiętać o aktywacji odpowiednich serwisów w transakcji SICF (klikamy prawy guzik myszki na konkretnym serwisie i klikmy opcję: Aktywacja):

 • WDA_DSWP_CDC_MAIN jest obowiązkowy dla głównej aplikacji,
 • WD_DSWP_CDC_ACF jeśli chcesz porównywać plik XML z komputera lokalnego,
 • WDA_DSWP_CDC_GENERATION jeśli chcesz korzystać z masowej generacji porównań
 • WDA_DSWP_CDC_GROUP_M jeśli chcesz używać grup porównawczych.

3. W systemie powinniśmy stworzyć/aktywować odpowiednie uprawnienia. Dla ułatwienia dostępne już są gotowe szablony z rolami, z których możemy skorzystać:

A. rola SAP_CDC_OBJECT_MODELER - użytkownik może opracowywać modele danych (tworzyć/zmieniać/usuwać),
B. rola SAP_CDC_INSTANCE_CREATOR - użytkownik może tworzyć/zmieniać porównania, 
C. rola SAP_CDC_INSTANCE_EXECUTER - użytkownik może wykonywać i reorganizować przebieg porównania,
D. rola SAP_CDC_INSTANCE_ANALYZER - użytkwnik może podejrzeć wynik porównania,
E. rola SAP_CDC_ADMIN - pełne uprawnienia do CDC
F. rola SAP_CDC_DISPLAY - uprawnienia do wyświetlania

Dodatkowo w zależności od sposobu wykorzystania narzędzia CDC, tj. z jakiego typu źródła będziemy korzystać musimy mieć jeszcze na uwadze specjalne autoryzacje. Ja w tym dokumencie skupię się na 3 źrodłach: ABAP, SLT i ADBC.

Przy modelowaniu porównania dla ABAP mogą być potrzebne poniższe autoryzacje:

 1. Po stronie SAP Solution Manager:
  • Read RFC Connection do zdalnego systemu na potrzeby dostępu słownika obiektów.
  • Trusted RFC Connection do zdalnego systemu na potrzeby wygenerowania ekstraktorów.
 2. Na zdalnym systemie (rola, która zawiera poniższe obiekty to SAP_CDC_EXTRACTOR_GENERATOR):
  • Autoryzacje do obiektów
   • S_DEVELOP (do tworzenia nowych modułów funkcyjnych)
   • S_RFCACL (do używania połączeń zaufanych – trusted connection)
   • S_RFC (do zdalnego wykonywania modułów funkcyjnych)
  • Grupa funkcyjne SEUF, SUNI, OXT_GENERIC_SERVICES, SDTB, SDTX i SRFC
SM72 – odpowiednie połączenia RFC do systemu zdalnego

Przy modelowaniu porównania dla SLT mogą być potrzebne poniższe autoryzacje:

 1. Po stronie SAP Solution Manager:
  • Użytkownik RFC dla SLT w kierunku do Solution Manager (wykonywanie funkcji eksperta)
  • Autoryzacje do obiektu S_RFC (do wykonywania zdalnie modułów funkcyjnych)
  • Grupa funkcyjna DSWP_CDC_APP do wszystkich modułów funkcyjnych: DSWP_CDC_GET*
  • zalecany jest przypisanie roli: SAP_CDC_INSTANCE_ANALYZER.

Przy modelowaniu porównania dla ADBC, np. baza danych Oracle, HANA mogą być potrzebne poniższe autoryzacje:

 1. Po stronie SAP Solution Manager
  • Obiekt autoryzacji: S_DBCON:
   • DBA_DBHOST zwykle jest to nazwa połaczenia DB z transakcji DBACOCKPIT
   • DBA_DBSID (nie używane)
   • DBA_DBUSER (nie używane)
   • ACTVT Activity 71

Przykładowa konfiguracja porównania obiektu

Aby uruchomić narzędzie CDC mamy kilka możliwości, przykładowo:

 1. Możemy użyć poniższych transakcji:
  • DSWP_CDC – wersja osadzona w SAP GUI,
  • DSWP_CDC_UI – wersja w przeglądarce.
 2. Kolejną możliwością jest uruchomienia narzędzia z poziomu Web UI (do poniższego widoku potrzebna jest rola SAP_SMWORK_BPO):
SM72 – Fiori (tansakcja: SM_WORKCENTER)

W poniższym przykładzie porównamy zawartość tabeli ADR6 z systemu ABAP, z tym co zostało zreplikowane do systemu HANA przy pomocy SAP SLT (SAP  Landscape Transformation Replication Server). Zatem uruchamiamy narzędzie:

CDC – główne okno
CDC – wybór porównania
CDC – wprowadzamy odpowiednie parametry
CDC – Wybieramy tabelę/tabele które chcemy porównać
CDC – doszczegóławiamy porównanie
CDC – wybór grupy
CDC – podsumowanie
CDC – podsumowanie dalszy ciąg
CDC – startujemy przygotowane porównanie
CDC – widać, że proces zakończył się poprawnie (1) oraz że są jakieś różnice w porównaniu tabeli (2)
CDC – wynik podsumowania

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright © 2024. SAPBasisWorld.com Privacy Policy