SAP Java – zmiana nazwy instancji (SID) po odświeżeniu systemu danymi z produkcji

W poniższym scenariuszu skupimy się na zmienie nazwy instancji (SID). Dane testowej instancji SAP Java zostaną zastąpione danymi z systemu produkcyjnego. Sam proces odświeżenia bazy danych będzie przedmiotem osobnego artykułu.

W tym momencie skupimy się na krokach, które należy wykonać już po takim odświeżeniu bazy danych, na serwerze gdzie mamy uruchomioną instację JAVA. Przyjmijmy, że:

 • nazwa testowej instacji Java to “TST“, host: test01, nr instancji: J47 i SCS46;
 • nazwa produkcyjnej instancji JAVA to “PRD“, host: prod01, nr instancji J47 i SCS46;
 • system TST przed odświeżeniem był osadzony na NetWeaver 7.4, natomiast system produkcyjny był już w wersji NetWeaver 7.5;
 • instancja TST, została nadpisana danymi z systemu PRD.

Kroki, które należy wykonać dla powyższego scenariusza:

 1. Na hoście test01 robimy backup katalogów: /usr/sap/TST oraz /sapmnt/TST.
 2. Po wykonaniu kroku pierwszego kasujemy zawartość katalogów: /usr/sap/TST oraz /sapmnt/TST.
 3. Logujemy się teraz na host: prod01 i wykonujemy synchronizację katalogów /usr/sap/TST oraz /sapmnt/TST z hostem test01:
  • rsync -rcavz –progress /sapmnt/PRD/* tstadm@test01:/sapmnt/TST/
  • rsync -rcavz –progress /usr/sap/PRD/* tstadm@test01:/usr/sap/TST/
 4. Po powyższej synchronizacji musismy teraz dokonać w poniższych plikach:
  1. Musimy wyedytować wskazane pliki i podmienić w nich SIDy z PRD na TST: /usr/sap/TST/J47/j2ee/configtool/config.properties oraz /usr/sap/TST/J47/j2ee/configtool/configtool.sh
  2. Po wykonaniu pierwszego kroku możemy teraz uruchomić narzędzie: configtool.sh i dokonać zmiany w Secure Store:
  3. Należy zrobić nowe linki symboliczne wskazujące we właściwe miejsce w lokalizacjach: /usr/sap/TST/SYS oraz /usr/sap/TST/SYS/exe.
  4. Należy podmienić SID z PRD na TST w pliku: /sapmnt/TST/global/security/data/SecStore.properties
  5. W lokalizacji: /sapmnt/TST/profile należy podmienić profile na właściwe nazwy (tj. na: TST_J47_test01 i TST_SCS46_test01). Dokonujemy w tych wskazanych profilach + DEFAULT.PFL podmiany nazwa instnacji z PRD na TST, zmieniamy host: z prod01 na test01.
  6. Ustawiamy odpowiednie namiary na bazę danych w pliku tnsnames.ora: /sapmnt/TST/profile/oracle/tnsnames.ora
  7. Przed uruchmieniem instancji TST dobrze byłoby jeszcze wykonać:
   • wyczyścić katalog z trace: /usr/sap/TST/J47/work
   • sprawdzić i ewentualnie ubić chodzące procesy na użytkowniku tstadm
   • skasować wszystkie pliki .sapstream* w lokalizacji /tmp, którego właścicielem jest użytkownik tstadm.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright © 2024. SAPBasisWorld.com Privacy Policy