SAP Solution Manager 7.2 – napotkane błędy podczas aktywacji projektów w CHaRM

W poniższym artykule opiszę błędy jakie napotkałem podczas pracy z CHaRM w SAP Solution Manager oraz przedstawię Wam ich rozwiązania.

ChaRM -> Change Request Management

Tak z grubsza SAP ChaRM to narzędzie dostarczane wraz z SAP Solution Manager, które zarządza działaniami wykonywanymi podczas zmiany od projektu przez testowanie do ostatecznego wgrania na system produkcyjny. Umożliwia śledzenie żądań zmian, zleceń transportowych w systemie zarządzania zmianami w całym rozwiązaniu biznesowym. Na to wszystko może być dodatkowo nałożone workflow oparte na zatwierdzaniu zmian, które przenoszone są transportami między systemami.

Omówiona lista błędów:

  1. “Make an entry in field ‘Configuration Item'”.
  2. Transport track of source system SID~ABAP/XXX does not include a production system”.
  3. No consolidation system” lub “No export system“.

Napotkane błędy i ich rozwiązania

1. Błąd: “Make an entry in field ‘Configuration Item'”

Podczas tworzenia RfC i wyborze konkretnego projektu nie pojawia się automatycznie: Configuration Item:

SM72 – tworzenie RfC

Problemem jest niewidoczna w transakcji IB53 nazwa systemu (SID), w którym był utworzony projekt, a pisząc konkretniej brakuje: Extended System ID. W tym wypadku należy w transakcji LMDB dla konretnego systemu (SID) dopisać: “Installation Number“, np.:

Transkacja – LMDB

Po zapisaniu “Installation Number raz jeszcze weryfikujemy czy pojawił się wpis w transakcji IB53. Teraz widać, że tak – wcześniej go nie było:

Transkacja – IB53

Po powyższej poprawce, w RfC wpisuje nazwę projektu i “Configuration Item” wyświetla się już poprawnie.

2. Błąd: „Transport track of source system SID~ABAP/XXX does not include a production system

Podczas tworzenia task listy może się pojawić:

SM72 – tworzenie cyklu

Okazuje się, że ścieżka transportowa systemu SID (z powyższego obrazka) nie ma ustawionej dostawy do systemu produkcyjnego – należy to poprawić w transakcji STMS w konkretnej domenie transportowej DOMAIN_SID:

STMS – ścieżki transportowe
STMS – edycja grupy docelowej

Po dodaniu systemu produkcyjnego do grupy docelowej na powyższym obrazku należy zapisać zmiany i rozdystrybuować je do wszystkich systemów. Ważne aby powyższa domena transportowa była również wpięta do systemu SAP Solution Manager jako Domain Link.

Po tych wszystkich zmianach cykl już można utworzyć bez większych problemów.

SM72 – tworzenie cyklu

3. Błąd: “No consolidation system” lub “No export system

W tym wypadku należy zweryfikować czy:

  • poprawnie są zdefiniowane ścieżki transportowe od systemu developerskiego, przez testowy aż do produkcji – odpowiednie grupy docelowe + dostawy między systemami. Patrz transakacja STMS (odpowiednia domena transportowa);
  • w transkacji LMDB – zakładka: “Transport Domain” w kolumnie “Extended System Id” są przypisane właściwe systemy. W razie czego należy te wpisy dodać;
  • poprawnie jest przypisany: “Logical Component Group” dla danego systemu. Patrz transakcja: LMDB -> technical system -> SID systemu

Po wykonaniu i sprawdzeniu powyższych kroków błąd: “No consolidation system” lub “No export system” pownien zniknąć.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright © 2024. SAPBasisWorld.com Privacy Policy