SPROXY – błąd: “Brak połaczenia z ESR”

Podczas uruchamiania transakcji SPROXY otrzymujemy poniższy błąd:

Przydatna SAP nota w tym wypadku: 1759641 

Aby wyeliminować błąd należy sprawdzić połączenie RFC o nazwie: “SAP_PROXY_ESR” w transakcji SM59 czy wskazuje na właściwy serwer i port:

oraz czy użytkownik i hasło jest poprawne:

W razie czego konto należy odblokować lub ustawić użytkownikowi nowe hasło po stronie SAP PO odpowiedniego dla tej konfiguracji:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright © 2024. SAPBasisWorld.com Privacy Policy