SPROXY – błąd: “Brak połaczenia z ESR”

Podczas uruchamiania transakcji SPROXY otrzymujemy poniższy błąd:

Przydatna SAP nota w tym wypadku: 1759641 

Aby wyeliminować błąd należy sprawdzić połączenie RFC o nazwie: “SAP_PROXY_ESR” w transakcji SM59 czy wskazuje na właściwy serwer i port:

oraz czy użytkownik i hasło jest poprawne:

W razie czego konto należy odblokować lub ustawić użytkownikowi nowe hasło po stronie SAP PO odpowiedniego dla tej konfiguracji:

Copyright © 2023. SAPBasisWorld.com Privacy Policy