SAP Solution Manager 7.2 (CHaRM) – ograniczenie typów transakcji podczas tworzenia RfC w Web UI

Podczas używania transakcji SM_CRM lub CRM_UI do tworzenia nowego dokumenty zmiany (RfC) wyświetla nam się dość długa lista różnych typów transakcji:

W jaki sposób możemy ograniczyć listę – przykładowo tylko do typu ZMMJ? Należy wykonać poniższe kroki:

  1. Wchodzimy do transakcji SPRO i następnie wybieramy: SAP Reference IMG > SAP Solution Manager > Capabilities (Optional) > Change Control Management > Transactions > Define Transaction Types.
  2. Znajdujemy typ transakcji, który chcemy wyłączyć, np. SMAD (na dole ekranu jest guzik: ‘Position…’, który możemy użyć do wyszukiwania interesujących nas typów.
  3. Zaznaczamy linię i w kolumnie: Inactive wybieramy z listy odpowiednia opcję, w tym wypadku: “X Inactive”:

4. W identyczny sposób postępujemy z pozostałymi typami transakcji, które chcemy wyłączyć.

Copyright © 2023. SAPBasisWorld.com Privacy Policy