Category - Solution Manager

1
SAP Solution Manager 7.2 (CHaRM) – restrict the transaction types when creating an RfC with Web UI
2
SAP Solution Manager 7.2 (CHaRM) – ograniczenie typów transakcji podczas tworzenia RfC w Web UI
3
SAP Solution Manager 7.2 – konfiguracja CDC (Cross Database Comparison)

SAP Solution Manager 7.2 (CHaRM) – restrict the transaction types when creating an RfC with Web UI

During using the SM_CRM or CRM_UI transaction to create a new change document (RfC) sometimes You can see long list of different types of transactions:

How can we limit the list – for example only to the ZMMJ type? Follow these steps:

  1. In SPRO transaction, navigate to: SAP Reference IMG > SAP Solution Manager > Capabilities (Optional) > Change Control Management > Transactions > Define Transaction Types.
  2. Find the Transaction Type to be disabled, e.g. SMAD (at the bottom of the screen You can find “Position…” button – use it to search).
  3. Select the line and in the column: “Inactive” select the appropriate option from the list:

4. Proceed in the same way with other types of transactions, which You want to disable.

SAP Solution Manager 7.2 – konfiguracja CDC (Cross Database Comparison)

CDC jest narzędziem w SAP Solution Manager, za pomocą którego możemy porównywać źródła danych o złożonej strukturze i hierarchii. Co najważniejsze chyba w tym wypadku to to, że takiego porównania możemy dokonać przez różne systemy. W ten sposób możemy sprawdzić, czy dane w systemach źródłowych i docelowych są spójne, na przykład, czy nowe rekordy w systemie źródłowym zostały poprawnie replikowane do systemu docelowego.

Link do dokumentacji: https://help.sap.com/doc/saphelp_sm72_sp03/7.2.03/en-US/1e/d6fc8b7f204a289db763833525d89a/frameset.htm

Read More

Copyright © 2023. SAPBasisWorld.com Privacy Policy